Top 7 bodemloze put Hengelo

De gemeente Hengelo is koploper als het gaat om het maken van schulden per inwoner. Ook gooit de gemeente Hengelo extreem veel geld over de balk zonder te luisteren naar de burgers. Er zijn wel partijen die hier bezorgd over zijn,  maar als het pluche in het geding komt hoor je ze niet meer. LokaalHengelo vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Om  voor de Hengelose burgers inzichtelijk te maken hoeveel er zoal wordt verspild, houden wij dit voor u bij. U zou als inwoner meer invloed moeten hebben in het beleid zodat we de verspilling kunnen voorkomen.

1.  Lening aan Welbions

welbionsWelbions zou – indien deze organisatie dat wenst – een lening kunnen aanvragen via de geëigende fondsen voor de diverse bouwprojecten. Nee, daar waren geen goede voorwaarden te vinden dus hebben ze bij de  gemeente Hengelo aangeklopt. Maar natuurlijk, zegt de gemeente Hengelo, wij spelen graag de bank van lening. Zelf hebben we het geld niet, dus wij zullen het voor jullie lenen.

En zo heeft de gemeente Hengelo een lening genomen van € 426 miljoen. Zoals gezegd zou deze lening van Welbions formeel en dus eigenlijk in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) moeten worden opgenomen. Ondanks dat de gemeente Hengelo geld zou kunnen overhouden aan de lening, heeft zij nu voor € 426 miljoen risico. Mocht Welbions failliet gaan dan kan de gemeente Hengelo fluiten naar de rente en zullen wij als inwoners € 426 miljoen voor onze kiezen krijgen.

Lening van Hengelo aan Welbions

 • € 426 miljoen – lening/risico
 • Aantal huishoudens 36.595
 • Schuld per huishouden € 11.641,-

2. Twence Super Dividend

Iets wat wij al jaren weten werd medio 2015 nog eens bevestigd door onderzoek van TC Tubantia. De inwoners van onder andere Hengelo betalen via de afvalstoffenheffing mee aan de winstbelasting van Twence aan de gemeentes.

Wettelijk is bepaald (artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer): volgens de Wet milieubeheer mogen aan de afvalstoffenheffing alleen kosten toegerekend worden die te maken hebben met het inzamelen, transporteren en verwerken van huishoudelijk afval. Maar daar hebben de “slimme gemeentes” , waaronder de gemeente Hengelo, iets op gevonden.

Via de afvalstoffenheffing genereren de gemeenten  geld dat zij vervolgens besteden aan de Agenda van Twente, een meerjarenplan dat beoogt Twente in sociaaleconomisch opzicht te versterken. Twence levert een jaarlijks ‘superdividend’ van 8 miljoen, kortom wij betalen per jaar € 8 miljoen te veel aan afvalstoffenheffing vanaf 2006 voor 10 jaar dat is € 80 miljoen. Waar de gemeentes dit geld vervolgens aan besteden weten wij niet, het gaat onder andere naar Regio Twente voor projecten. Diezelfde Regio Twente wordt niet gecontroleerd door de gemeentes maar ontvangen dus wel miljoenen zonder controle.

Opmerkelijk dat in de raadsvergadering het voorstel voor het handhaven van de 50 kg vrije stort van afval in 2017 door de coalitie werd afgewezen omdat daarmee de afvalstoffenheffing met € 5,- per jaar omhoog gaat. Uiteindelijk is het voorstel via een motie alsnog aangenomen en zijn wij benieuwd wat de wethouder ermee gaat doen.

 • € 8 miljoen p/j – super dividend d.m.v. kunstmatige verhoging afvalstoffenheffing
 • € 80 miljoen – Super dividend uit te keren over 10 jaar

Arie Mulder voormalig Wethouder in Delden: „We betalen al veel te lang veel te veel geld voor ons afval.” 

Michael Sijbom, portefeuillehouder Afval van de Regio Twente: ‘Superheffing op afval is goed te verdedigen’

Bron artikel Tubantia: http://www.tubantia.nl/regio/burger-spekt-kas-twence-met-drie-tot-vier-miljoen-euro-1.5124892 en http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/superheffing-op-afval-is-goed-te-verdedigen-1.5146599

3.  Stadskantoor

stadskantoorDe gemeente Hengelo vindt het nodig dat de publieksbalies en de gemeentelijke organisatie op een en dezelfde plek gehuisvest worden en wel in de binnenstad. Iets waar niemand op zat te wachten, behalve de gemeenteraad en de ambtenaren. Zij hadden ook naar de binnenstad kunnen verhuizen naar een van de leegstaande panden, maar door creatief rekenen leek de nieuwbouw goedkoper.  De ambtenaren krijgen nu nieuwe werkplekken in de binnenstad met hun eigen gratis parkeergarage. Als inwoner van Hengelo mag u natuurlijk wel betalen voor parkeren en betaalt u derhalve dus de rekening van dit peperdure project. Ondanks dat de partijen tijdens de verkiezingen massaal tegen de bouw van het stadskantoor waren hebben zij uiteindelijk toch voor de bouw gestemd. LokaalHengelo heeft tegen gestemd!

Stem voor een partij met een ruggengraat, stem op LokaalHengelo

Kosten voor dit project waar verder geen opbrengsten tegenover staan:

 • € 24 miljoen – bouw stadskantoor
 • € 9 miljoen – renovatie gemeentehuis
 • € 4 miljoen – aankoop grond
 • € 3 miljoen – overige kosten
 • Totaal kosten € 40 miljoen
 • Aantal huishoudens 36.595
 • Kosten per huishouden € 1.093,-

“Stem voor een partij met een ruggengraat, stem op LokaalHengelo”

4.  Warmtenet

wartenetWarmtenet is een project waar een ieder van had kunnen weten dat het nooit succesvol zou kunnen worden. De voorbeeldprojecten in Nederland zijn allemaal met grote verliezen afgestoten. In Hengelo dachten ze het beter te kunnen, maar helaas. Al snel begonnen alle partijen, met uitzondering van LokaalHengelo en de VVD, met besloten vergaderingen. In het geheim/achterkamertjes werden deelnemende partijen geïnformeerd over het falen van het project. Ondanks dat is er het afgelopen jaar zelfs nog een keer een financiële injectie gegeven. Toen de beslissing genomen was, heeft ProHengelo nog geprobeerd haar gezicht te redden door bij de laatste besloten vergadering afwezig te zijn. De rest van de partijen mogen deze schuld op hun schouders nemen, maar de inwoners betalen de rekening. Ondanks de berekening hieronder verwachten wij dat de verliezen nog veel groter zullen gaan worden, omdat het gaat om restwarmte en het nu al lastig is voor Twence om voldoende afval voor de verbrandingsovens te krijgen. Door het overheidsbeleid zal het aanbod steeds kleiner worden, waardoor wij ook nog eens risico lopen op het gebied van continuïteit van de levering van warmte. Kortom een heel kostbare en niet-duurzame oplossing, waarvoor dank aan alle partijen die nu ruim € 15,- miljoen over de balk gegooid hebben, en waarbij wij als gemeente nog steeds financiële risico’s hebben.

Kosten voor dit risicovolle gefaalde project:

 • € 8,3 miljoen – projectkosten initieel
 • € 5 miljoen – afkoop verliezen
 • € 2 miljoen – geschatte kosten voor de backbone die nog aangelegd moet worden.
 • Totaal kosten € 15,3 miljoen
 • Aantal huishoudens 36.595
 • Kosten per huishouden € 417,-

” Stem op de duurzame partij die wel de juiste keuzes maakt, stem op LokaalHengelo.”

 

5.  Stoeterij Wevers (25 jaar wanbeleid)

wartenetIn 1991 is er met de fam. Wevers afgesproken dat de gemeente de grond van de Stoeterij zou kopen en er een mooie nieuwe plek voor hen geregeld zou worden. Mooi zou je zeggen, iedereen tevreden, maar helaas. Het is de gemeente niet gelukt om een nieuwe plek te vinden voor de fam. Wevers. Hierdoor is schade ontstaan, dat snapt iedereen. Maar de gemeente vindt dat zij haar best heeft gedaan en daarmee niet aansprakelijk is. Hiermee gaan ze, zoals vaak, voorbij aan de zorgplicht en menselijke norm. College op college heeft dit onderwerp laten liggen. Ondanks dat de fam. Wevers rechtszaak op rechtszaak won, probeerde de gemeente hen te ontmoedigen en gaven ze niet thuis. Het bedrijfsterrein is netjes ontwikkeld, maar de schade aan de fam. Wevers kon op geen sympathie rekenen van het college en de gemeente. In juni 2016 is er eindelijk een uitspraak van de rechter waarbij de gemeente duidelijk op zijn verantwoordelijkheden wordt gewezen en er geen beroepsmogelijkheden meer zijn. Direct na de uitspraak had de gemeente het over een vergoeding van € 134.000,- ondanks dat ze op alle punten verloren hadden bij de Hoge Raad. Met de uitspraak komt het ver boven de gevraagde schadevergoeding van € 2,6 miljoen. De schade in deze langslepende procedure schatten we in op  € 3,2 miljoen.   Hierin zit de door de rechter toegekende € 2,6 miljoen aan schadevergoeding met daar nog aan toegevoegd de rente van 1991 tot 2016. Veroorzaakt door een falend college, dat opnieuw geen gevoel voor de situatie heeft, tenzij het een raadslid is, dan kunnen de regels buigen en kan er van alles.  Duidelijk geval van falend beleid.

Kosten voor dit falen van een incompetent college:

 • € 3,2 miljoen – afkoop en rente
[box type=”info”] Artikel juni 2016 van 25 jaar geklungel met stoeterij: http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/hengelo-moet-boeten-voor-25-jaar-geklungel-met-stoeterij-1.6087640[/box] [box type=”info”] Eindelijk, deels, duidelijkheid over de hoogte van de vergoeding voor 25 jaar geklungel: http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/hengelo-moet-schadeclaim-slikken-maar-heeft-geen-idee-hoe-hoog-die-wordt-1.6315797[/box]

6. Bouw WTC Hengelo

Als alles gelopen was zoals voorspeld in de gemeenteraad (anno 2010) dan zou in 2012 gebouwd gaan worden aan een grote toren voor het prestigieuze WTC van Hengelo.

Het is inmiddels begin 2017 en we zijn ruim 6 jaar verder en er is met alle eerdere toezeggingen en kwijtgescholden leningen € 3.2 miljoen uitgegeven.

 

Overzicht totaal

Jaar Omschrijving  kosten per jaar   kosten totaal 
2014 Lening kwijtgescholden  € 500.000,00
2015 5 jaar founding father bijdrage (€ 50k p/j)  € 50.000,00  € 250.000,00
2015 5 jaar licentie (€7k p/j)  € 7.000,00  € 35.000,00
2015 Investeringsprogramma Agenda van Twente  € 475.000,00
2015 Businessclub en Expat Center  € 575.000,00
2016 WTC bouw in voormalig Hofstede MTS  € 900.000,00
2016 Extra verbouwing Hofstede MTS  € 125.000,00
2017 Verbouwing bedrijfsruimtes MTS  € 326.000,00
 € 3.186.000,00

7. Leges ivm Bestemmingsplannen

23 Augustus heeft LokaalHengelo vragen gesteld naar aanleiding van niet geactualiseerde bestemmingsplannen(https://www.lokaal-hengelo.nl/antwoord-actualiseren-bestemmingsplannen-hengelo-noord/) . Er bleken 12 bestemmingsplannen niet actueel te zijn. Volgende de antwoorden van de gemeente zouden ze hierdoor maximaal 10% van de € 350.000,- aan leges mis gaan lopen. Verder geven ze aan dat de leges die destijds geïnd zijn niet terug betaald worden omdat er geen bezwaar gemaakt is, ondanks dat de leges onterecht zijn geïnd. Er is jurisprudentie waarin de gemeentes niet 10% maar 100% van de leges terug moeten betalen. Daarom schrijven we € 350.000,- bij op de Bodemloze Put lijst. Eigenlijk moeten we de leges die de gemeente onterecht geïnd heeft ook nog op de lijst komen maar die bedragen heeft de gemeente (nog) niet bekend gemaakt.