Vertrouwelijke overleggen die lekken om Lokaal-Hengelo te beschadigen

In september vorig jaar hebben we al eens een kritisch artikel geschreven over het lekken vanuit de politiek naar de pers (https://www.lokaal-hengelo.nl/fractievoorzittersoverleg-een-soort-commissie-stiekem/).

Achterkamertjes

Direct daarna heeft onze fractievoorzitter besloten niet meer deel te nemen aan het fractieleiders overleg, we doen namelijk niet mee met onnodig achterkamertjes overleg. Een ander “instituut” is het Presidium (het dagelijks bestuur) in Hengelo. Daar wordt, ook voor politieke partijen die niet vertegenwoordig zijn, beslist wat er op de politieke agenda’s in Hengelo komt te staan. Ook dit overleg is (grotendeels) geheim of een achterkamertje, zo u wilt. Dat de politici in het fractieleiders overleg lekken wisten we al en we constateren nu dat er in het Presidium ook, als dat uitkomt, volop wordt gelekt naar de pers. Veel opmerkelijker is dat leden van het Presidium gewoon reageren op de gelekte berichten en daarmee de berichten bevestigen. Zo is Roel Kok (VVD), voorzitter van het Presidium, te vinden met commentaar op de gelekte zaken. Ook de heer Wiertsema (ProHengelo) is te vinden in het artikel van TCTubantia, hij vindt er niets van en zegt dan toch nog even wat anderen van de kwestie vinden, een veel gebruikte strategie van ProHengelo. Overigens een partij die op papier niet van achterkamertjes houdt maar wel aan alle vertrouwelijke overleggen deel neemt, het ene zeggen en het andere doen!

Wij worden niet gevraagd?

Het opmerkelijke aan het artikel in TCTubantia is dat Leo niet bereikbaar was. Dit is bijzonder omdat hij voor iedereen bereikbaar is/was maar schijnbaar niet voor TCTubantia. Het artikel kwam ook een lange tijd nadat het “incident” heeft plaats gevonden, dus zelfs als hij (tijdelijk) niet bereikbaar was dan had het artikel gewoon met het commentaar van Leo geplaatst kunnen worden. Vandaag wist de journalist wel het telefoonnummer van Leo te vinden en zelfs een bericht op de voicemail achter te laten. Als de journalisten trouwens zelf aanwezig waren geweest bij de Politieke Markt (PM) over de afvalmonitor dan hadden ze kunnen constateren dat er veel meer mensen zijn vertrokken nadat Leo geconstateerd had dat het verder geen zin had nog langer aanwezig te zijn. Het zijn in beton gegoten vergaderingen. We zullen het vuurtje in de pers niet verder opstoken. Voor  verdere reacties verwijzen wij naar de voorzitter van het Presidium, het Presidium waar ook het lek vandaan is gekomen.

Voorzitters

Nu weten we wel dat het helemaal niet de bedoeling is dat Lokaal-Hengelo  positief in de krant moet komen. We zijn te actief/kritisch en om maar weer eens een stukje uit datzelfde artikel te citeren “Het presidium wil daarmee ook voorkomen dat voorzitters van een politieke markt in een lastig parket terechtkomen. “Anders zijn mensen straks niet meer beschikbaar om een vergadering te leiden.”  Vrij vertaald betekent het, dat we het de voorzitters niet te lastig moeten maken , vooral meebewegen en niet zeuren. Daar doen we als Lokaal-Hengelo niet aan mee, als er zaken zijn waar we voor moeten vechten omdat het de inwoners van Hengelo raakt dan zullen we dat blijven doen.

We zien overigens dat het aantal Politieke Markten sterk afneemt net als de vergaderingen van de gemeenteraad, er zijn schijnbaar geen belangrijke onderwerpen in Hengelo. Er zijn dus steeds minder voorzitters nodig om die vergadering te leiden en de vergaderingen van de gemeenteraad worden kundig geleid door de burgemeester. Bij het presidium is het ook goed geregeld omdat daar kennelijk ook is afgesproken dat we het elkaar niet moeilijk zullen maken. Ook niet als men lekt over een partij die niet aan tafel zit bij het Presidium.

Waarvoor werden we uitgenodigd?

Het bijzondere aan het artikel is dat “onze Leo” wel een uitnodiging heeft gehad van de voorzitter van het Presidium, maar dat dat was om van gedachten te wisselen over hoe de PM verbeterd kan worden. Daar hebben we wel degelijk ideeën over omdat er geen goed contact met de inwoners is en niet voldoende ruimte voor echte inspraak. Alles tijdens deze politieke markten is van te voren al bepaald, waardoor er steeds minder inwoners geïnteresseerd zijn in de bijeenkomsten. Maar goed, terug naar de uitnodiging. Wat hier eigenlijk gebeurt, is dat ze “een leugentje voor bestwil” hebben gebruikt om Leo te lokken naar een overleg waar ze dan zijn oren wilden wassen. Dit lijkt tegenwoordig symptomatisch voor de handelswijze van de (onbetrouwbare) politiek in Hengelo, dit is een slechte ontwikkeling en zou gestopt moeten worden. Misschien kan de hele gemeenteraad ook nog eens uitgenodigd worden voor een indringend gesprek. Zij zijn bijna allemaal weggelopen in een vergadering toen Leo aan het woord was, maar schijnbaar zijn er twee normen, waarbij de bestaande partijen voorwaarden bepalen die altijd negatief zijn voor Lokaal-Hengelo en de lokale pers schrijft er maar wat graag over zonder wederhoor.

Overleg gaat niet meer door

Inmiddels heeft Leo de onderstaande email verstuurd aan de voorzitter van het presidium met o.a. de vraag uit te zoeken wie de informatie aan de pers heeft gelekt en om nog eens procedureel te bepalen wat te doen als er in de pers gelekte informatie staat. Nu kan men daar vrij op reageren en net doen alsof men van niets weet. Tot die tijd heeft het geen zin om een constructief gesprek aan te gaan, wat schijnbaar betekent, dat men op het matje geroepen gaat worden. Dit is overigens niet de eerste keer dat men dit op deze manier probeert. We willen graag meedenken in het verbeteren van communicatie naar de inwoners maar stop dan ook met de vertrouwelijke vergaderingen, dan kun je ook niet meer lekken. We kunnen dan met open vizier met elkaar aan de slag om Hengelo beter te maken.

Email van Leo aan de voorzitter van het Presidium

“Geachte voorzitter van het Presidium,

N.a.v. ons telefonisch onderhoud van afgelopen zaterdag en het gesprek welke wij al eerder hebben gehad het volgende:
U heeft mij telefonisch gevraagd of ik bereid ben om, n.a.v. het gebeuren in de Politieke Markt van afgelopen woensdag 31 mei, van gedachten te wisselen over hoe de PM verbeterd kan worden. Bij dit onderhoud zou u, de Griffier, raadslid Wieger Mulder (i.v.m. zijn, zoals u aangaf jarenlange expertise) en ondergetekende aanwezig zijn. Het zou  geen – op ‘t matje roepen zijn – maar een constructief overleg. Ik heb mij daartoe bereid verklaard. Het overleg zou gaan plaatsvinden op dinsdagavond 6 juni na de Gemeenteraadsvergadering. U gaf aan dat het één en ander in het Presidium was besproken.
Wat schets mijn verbazing dat ik zaterdagmorgen in de TCTubantia wordt geconfronteerd met een artikel met een schreeuwende kop en vette letters – Leo Janssen moet op ‘t matje  komen -. (zie bijlage). In dit artikel staat dat het Presidium mij voor een indringend gesprek wilde uitnodigen en ook u wordt in het artikel geciteerd. U was zelf hoogst verbaasd over dit artikel en de toonzetting en noemde het ook tendentieus.
U zou ons gesprek voor de vergadering van de Gemeenteraad nog bespreken met het Presidium. Ik heb u aangegeven mij te beraden of ik het gesprek met de afvaardiging van het Presidium nog wel wilde. Zeker omdat, voor de zoveelste keer, schijnbaar ‘bewust’ gelekt wordt naar de pers met hierbij de intentie om mij te beschadigen. Al eerder heb ik, o.a. in het fractievoorzittersberaad, mijn beklag daar over gedaan. Ook de fractievoorzitters hebben zich daarover duidelijk uitgesproken. Diegene die lekt vanuit de vertrouwelijke overleggen moet zijn politieke consequenties trekken. 
Het lekken over deze kwestie en de afspraak welke met mij gemaakt zal worden, kan alleen maar gedaan zijn door iemand uit het Presidium zelf of iemand die door een Presidiumlid op de hoogte is gebracht. Ik vind dat aan het bewust lekken richting de pers uit vertrouwelijke bijeenkomsten, zoals het Presidium, een einde moet komen. Het is één van de redenen dat ik ook niet meer bij het fractievoorzittersoverleg wilde zitten. Ik eis dan ook, voordat het gesprek gaat plaatsvinden, dat diegene , die dit op zijn geweten heeft zich bekend maakt en daarvoor aangesproken gaat worden met daarbij de toepassing van de afgesproken consequenties. Gebeurt dit niet dan zie ik geen reden om het gesprek door te laten gaan. Zeker niet als er van vertrouwen hierbij geen sprake is.”
Ik hoor graag van u.
Vertrouwelijke vergaderingen = Lekken aan de pers
 Weer een opiniestuk van de redactie van Lokaal-Hengelo
Voor meer informatie: redactie@lokaal-hengelo.nl
Geschreven door
More from Redactie

Tijd voor een gekozen burgemeester in Hengelo

  Het is geen geheim dat de huidige burgemeester van Hengelo, Sander...
Lees meer

4 Comments

  • Wederom wanstaltige taferelen in het Hengelose gemeentehuis. Komt er dan nooit een einde aan? Wat wordt er eigenlijk verzwegen? Waarom al dit gedoe en wie verdient er geld aan? Het is maar goed dat Leo Jansen de beuk er in gooit want volgend jaar zijn er verkiezingen. Hoog tijd dus dat er een grote zuivering gaat plaatsvinden binnen die door en door corrupte gemeentelijke organisatie. De keurige burgers zijn namelijk woedend.

Comments are closed.