Vervolg afvalperikelen en de nieuwe petitie ‘Stop de Woekercontainer’!

Wij hebben u op onze website regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken m.b.t. het afvalbeleid van de gemeente Hengelo. Het gaat hier over het invoeren van Diftar/omgekeerd inzamelen met als gevolg het afschaffen van de grijze container. Het is steeds duidelijker geworden dat de beslissing, m.b.t. het omgekeerd inzamelen, gebaseerd is op verkeerde of niet verstrekte informatie. En nog steeds klopt de verstrekte informatie niet en worden de inwoners halfslachtig/tendentieus voorgelicht.

Actiecomités

Niet alleen het actiecomité Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak (red de grijze container), die voor de gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2017 bijna 4000 handtekeningen heeft overhandigd aan de wethouder van Milieu, Marcel Elferink (CDA), maar ook burger Eddy van Essen (Afval Inzameling en Advies Hengelo), die een procedure bij de Raad van State (RvS) had aangespannen over deze kwestie, hebben ervoor gezorgd dat de discussie breder is getrokken en dat onjuistheden aan de kaak zijn gesteld. LokaalHengelo is de enige partij die ze daar vol in gesteund heeft.

Politieke Markt

Afgelopen woensdag was er weer een Politieke Markt over het afvalbeleid. Deze bijeenkomst stond geheel in het licht van de Afval Monitor 2017 maar eigenlijk ging het vooral om het nieuwe aangepaste voorstel van het college om de grijze container voor de laagbouw voor een bepaalde periode te laten behouden maar daar moet dan wel de hoofdprijs voor betaald worden. Onze fractievoorzitter Leo Janssen heeft daar in zijn bijdrage ruimschoots aandacht aan besteed. ‘Een wolf in schaapskleren’ die wij als LokaalHengelo de naam “Woekercontainer” mee hebben gegeven. Wat is er namelijk aan de hand?

Dure ‘Wolf in schaapskleren’

Op 27 september 2017 was al duidelijk dat het aangepaste systeem een meerprijs zou gaan opleveren voor wie de grijze container wilde behouden, maar we wisten nog niet hoeveel. Dat weten we nu wel. Indien een inwoner zijn grijze container wil behouden dan gaat die € 36,- huur per jaar betalen. De aanschaf van deze bak is +/- € 50,- dus tel uit je 1e winst richting de belastingbetaler. Vervolgens gaat deze inwoner fors meer betalen voor het legen van zijn bak namelijk € 16,50 per keer voor een 240 liter container die slechts eens in de acht weken geleegd gaat worden. Een snelle rekensom leert dat bij vol gebruik € 36 + 6 x € 4,55 dit € 63,30 meer zou gaan kosten op jaarbasis. Daar komt dan nog wel het vaste deel van de afvalstoffenheffing over heen. Ook kan hier geen kwijtschelding voor worden aangevraagd dus zullen de minima bij voorbaat al uitgesloten zijn van de beoogde “service” naar de burger.

‘Woekercontainer’ 

Hiermee creëert de gemeente dus een elitaire “Woekercontainer” die alleen te bekostigen is door de meer draagkrachtigen onder ons en misbruikt de gemeente de “Woekercontainer” om op deze wijze over de ruggen van de zwaksten in de samenleving de burgers te dwingen gebruik te maken van hun rampzalige omgekeerd afval inzamelingssysteem. Een wel heel doorzichtig ontmoedigsbeleid. Een flink aantal partijen, zoals de SP, D66 maar ook de lokale partij Pro Hengelo keuren dit allemaal goed. LokaalHengelo, gesteund door Lid van Veen, lijst Horsthuis en nu ook BB in ieder geval niet.

Teken nu de petitie waarmee je het initiatief steunt: https://petities.nl/petitions/stop-de-woekercontainer-in-hengelo?locale=en

http://hengeloactueel.info/index.php/2017/11/25/hoe-gemeente-hengelo-wederom-tracht-op-lichten-woekercontainer-list-en-bedrog/

Weer een bijdrage van de redactie van Lokaal-Hengelo.nl

Written By
More from Redactie

Gratis parkeren, het komt steeds dichterbij!

We hebben als Lokaal-Hengelo eerder vragen gesteld over de kosten van het...
Read More

2 Comments

 • Waarom wordt er doorgegaan door de reswt die voor is om toch deze container tegen dergelijke enorme prijzen te egen??? Waarom willen ze perse een ondergrondse container???
  Wat is het voordeel van wie en wanneer?

  Ik volg het allemaal niet meer.

  Cijfers graag!!!!

  Krijg het idee dat er bepaalde mensen zijn die hier beter van kunnen worden….

 • Dat er “mensen” beter aan worden is zonneklaar:
  Tarieven zijn hoog en gelijk gebleven versus MINDER afval-volume. En dat al jaren lang!
  .
  Aan de Thiemsbrug is momenteel een bouwput te zien…. een ambtenaren tempel met heeeel veel ramen moet daar verrijzen. Lekker naar buiten staren dus; op uw en onze kosten.
  .
  Draagvlak, net als diftar, omgekeerd biinenhalen alsmede het uit-het-raam-staar-walhalla, is en blijft nihil !
  De StalinPartij bezwoer voor de vorige gemeentelijke stembusgang TEGEN het megalomane ambtenarenhonk te zijn….
  welnu de eerste actie dezer über-huichelaars was instemming in deze.
  Zie daar: the need for your cash!!!

Comments are closed.