Vragen over aanpassen tarieven Twentebad

“Lokaal-Hengelo is voorstander van goede en betaalbare publieksvoorzieningen voor Hengelo”

 

De renovatie van het Twentebad is al enige tijd maanden aan de gang en de eerste fase van deze renovatie is bijna afgerond. Het recreatiebad krijgt een beweegbare bodem en er komen prachtige nieuwe glijbanen in het Twentebad. Een oplettende inwoner stuurde ongeveer twee maanden geleden een bericht naar de Gemeente Hengelo met de vraag of de entreeprijzen worden aangepast n.a.v. de verbouwingen. Hij kreeg de volgende reactie: De prijs wordt niet aangepast. Dus niet in de korte periode van renovatie, maar ook niet als het bad aangepast is en nieuwe glijbanen heeft.

Nu blijkt volgens een recent artikel in de Tubantia, dat er toch een tariefsverhoging zal worden doorgevoerd in 2017. (bron: Tubantia, 5 oktober 2016)

Naar aanleiding van deze verhoging heeft Lokaal-Hengelo de onderstaande brief verstuurd naar het College van B&W.

Datum                      :  6 oktober 2016

Behandeld door     :  L.F.M. Janssen

Betreft·                  :   Vragen over aanpassen tarieven Twentebad

Geachte College,

We hebben geconstateerd dat het voornemen is om de tarieven van het Twentebad in 2017 naar boven aan te passen. De aanpassingen van de tarieven zouden het gevolg van de investeringen zijn die in de afgelopen periode zijn gedaan. Ook heeft het Twentebad als taakstelling gekregen om jaarlijks meer inkomsten (+/- € 80.000, -) binnen te halen omdat anders de begroting niet meer in evenwicht zou zijn.

Lokaal-Hengelo staat positief, en is en was voorstander, tegenover de nu gedane investeringen, maar is zeker ook voorstander van goede en betaalbare publieksvoorzieningen voor Hengelo, zoals het Twentebad. Met goede voorzieningen, zoals het Twentebad, kan Hengelo zich blijven onderscheiden van de buurgemeenten. Voorzieningen die ook voor een ieder betaalbaar moeten zijn en blijven. Of zoals u zelf al stelt, het moet toegankelijk zijn voor iedereen en daar zijn wij het van harte mee eens.

Nu hebt u gekozen om de tarieven van de entreekaartjes, de groepslessen, de zwemlessen, en de verhuur van de baden duurder te maken. In uw visie moeten er meer bezoekers komen om meer inkomsten te genereren en zodoende de taakstelling te  halen.

De gemeenteraad moet de tariefsverhogingen nog vaststellen.

Om tot een goede en weloverwogen beslissing te komen of deze verhogingen terecht zijn, hebben wij de volgende vragen aan u.

  1. De gemeenteraad heeft ingestemd met de investeringen zoals die zijn voorgesteld en uitgevoerd voor het Twentebad maar volgens onze gegevens is daar niet gesproken over eventuele tariefverhogingen om de begroting sluitend te maken. Klopt dit en zo ja kunt u ons dan aangeven waarom daar toen niet over gesproken is? Ook zouden wij graag een wat uitgebreider uitleg waar deze tariefsverhogingen nu op gebaseerd zijn en met welke reden bepaalde keuzes gedaan zijn?
  1. Vanuit de gebruikers van het Twentebad kregen wij te horen dat in juli 2016 nog was toegezegd dat er geen verhogingen zouden plaats vinden. Kunt u ons aangeven of dit klopt en als dat bevestigend wordt beantwoord waarom zijn de verhogingen twee maanden later dan wel van toepassing? Ook zouden wij graag willen weten hoe en met welke gebruikers gecommuniceerd is over deze beleidswijziging.
  1. U heeft het Twentebad een taakstelling van zo’n € 80.000, – aan extra jaarlijkse opbrengsten opgelegd. Zij moeten dit realiseren door meer bezoekers aan te trekken. Stel dat dit niet lukt, is er dan weer sprake van een hernieuwde tariefverhoging en zo ja waar moeten we dan aan denken?

Wij zien uw reactie graag voor de behandeling van de tarieven in de gemeenteraad tegemoet.

Written By
More from Redactie

Veiligheid en openbare orde

LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht; LokaalHengelo wil...
Read More

1 Comment

Comments are closed.