Vragen over een rattenplaag in de Hengelose-es

In de Hengelose Es hebben ze al langdurig een rattenplaag nabij de tuinen aan de achterkant van de woningen van de Peter Rubenstraat. Deze rattenplaag duurt al vanaf mei 2017 en diverse instanties (Welbions, gemeente, Twente Milieu etc.) zijn daarvan op de hoogte. Hoewel er lokdozen en een ratten-vang-hotel zijn geplaatst, (zie foto’s) waar elke week een aantal ratten worden uitgehaald, is er sprake van probleem beheersing en niet van probleemoplossen.

Ook een afval probleem

Deze wijk wordt al geteisterd door ‘veel’ troep en zwerfvuil, maar een rattenplaag gaat veel verder en bedreigt de volksgezondheid. Ook is het vreemd dat men van 4 ondergrondse containers naar 1 is teruggaan. Gezien het aantal torenflats (3x) en het aantal mensen onbegrijpelijk. Er moet gauw iets concreets gebeuren.                                          Geen probleembeheersing, zoals nu het geval is, maar het probleem definitief oplossen.

De foto’s

Hieronder de foto’s

Wij hebben het college gevraagd om opheldering te geven en daarover vragen gesteld. Verder vinden wij als LokaalHengelo gezien de bedreiging,  dat er snel een adequate, structurele oplossing moet komen. Hieronder de vragen aan het college van B&W

Vragen aan het college

Datum :  4 september 2017

Behandeld door : L.F.M. Janssen

Betreft :   Vragen over rattenplaag in de Hengelose Es

Geacht College,

Afgelopen vrijdag 1 en zaterdag 2 september jl. hebben wij op verzoek van mevrouw N. Horsthuis, welke woont aan de Peter Rubenstraat 31 in de Hengelose Es,  kennis genomen van een langdurig rattenprobleem welke daar in haar tuin, maar ook in andere tuinen heerst.

Mevrouw Horsthuis maakt zich , net als veel andere bewoners, terecht al vanaf mei 2017 druk over een rattenplaag in  haar tuin en de andere tuinen achter het complex (torenflat) aan de Peter Rubenstraat. Een probleem dat ook bij de gemeente, de verantwoordelijke ambtenaren inclusief de wethouder Marcel Elferink van het CDA, bekend is. Volgens mevrouw Horsthuis is er wel wat gedaan om het probleem te beheersen maar niet om het op te lossen. Ze heeft allerlei instanties aangeschreven of opgebeld zoals Welbions (waar het complex van is), de gemeente, Twente Milieu (hoofd ongediertebestrijding) etc. maar buiten het plaatsen van vangdozen en een ratten-vang-hotel (zie foto) is er niets structureels  aan gedaan. De volksgezondheid komt hierbij in gevaar.

Mevrouw Horshuis, maar ook de mensen die aan de aaneengesloten tuintjes wonen,  zijn ondertussen boos maar vooral radeloos en durven veelal  hun kinderen niet meer in hun eigen tuin of die van de buren te  laten spelen. Het probleem doet zich voor in de gehele strook van tuintjes.

Ondergetekende heeft zelf poolshoogte genomen en ziet overal gaten en zandhopen ontstaan in de tuintjes (zie foto). Deze zijn zeker niet van mollen. Ook staat er in één van de tuintjes (de daarbij horende woning/flat is niet bewoond) een Ekohotel (ratten-vang-hotel, zie foto) die, volgens mevrouw Horsthuis, eens per week wordt geleegd en daar zitten dan meerdere ratten in. Ook heeft ondergetekende geconstateerd dat men veel last heeft van zwerfvuil en dat komt weer omdat men voor drie flats van vier ondergrondse containers naar één is gegaan. Wij, maar ook de mensen die daar wonen, vinden dat onbegrijpelijk,  maar gezien de gehele afvaldiscussie niet zo vreemd meer.

Volgens mevrouw Horsthuis zou de rattenplaag o.a. komen van een gierput die aanwezig is op de gronden van Weghorst die aan het einde van het flatgebouw grenzen en waar ook ‘veel’ troep wordt gestort. Ondergetekende heeft dat ook zelf geconstateerd. Wij hebben begrepen dat Weghorst daar zelf weinig aan doet en ook de gierput is wel afgedekt maar de vraag is waar die voor nodig is? Ook zouden ratten uit de riolering kunnen komen, omdat  volgens mevrouw Horsthuis ook de Jan Tooropstraat en Nico Werkmanstraat daar  last van zouden hebben. Geen situatie voor gezinnen met opgroeiende kinderen  Wij hebben daarom ook de volgende vragen aan u.

  1. Wij gaan er vanuit dat u op de hoogte bent van de situatie van de rattenplaag in de Hengelose Es, welke zich vooral voordoet rondom de tuinen achter de Peter Rubenstraat en zo ja, wat gaat het college op korte termijn doen om dit structureel op te lossen?
  1. Is er op dit moment niet sprake van een gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja, is de GGD dan reeds ingeschakeld? Zo nee, waarom niet?  
  1. Volgens onze inschatting moet eerst de bron achterhaald en dan definitief opgeruimd worden. Als u het met ons eens bent welke maatregelen gaat u dan nemen om dit te realiseren?  
  1. Kan het kloppen dat de gronden van Weghorst eventueel de bron van de rattenplaag  kan zijn en zo ja, gaat u dan met deze eigenaar in gesprek om structurele maatregelen te nemen? Wij hebben begrepen dat Weghorst de gronden niet wil verkopen, maar dat het onderhoud hiervan te wensen overlaat en dat er erg ‘veel’ zwerfvuil wordt gestort. 
  1. Kunt u ons uitleggen waarom er eerst vier stortcontainers voor drie torenflats waren en nu nog maar één? Gezien de problematiek (veel mensen op relatief kleine omgeving) in de Hengelose Es werkt dit rotzooi en dump in de hand. Zeker omdat de enige container regelmatig vol zal gaan zitten. Zie foto.

Wij verzoeken u dringend om snel te reageren als het gaat om de rattenplaag en daardoor gevaar voor de volksgezondheid en zien verder uw reactie graag z.s.m. tegemoet.

Hoogachtend,

Namens LokaalHengelo,

Leo Janssen, 

Fractievoorzitter

Written By
More from Redactie

Onafhankelijk Radio Hengelo TV, het mag wat kosten

Beleidsplan Afgelopen woensdagavond presenteerde Stichting Radio Hengelo TV haar opgestelde beleidsplan, “klaar...
Read More

1 Comment

  • Afschuwelijke taferelen in deze snel verpauperende getto. De politiek doet helemaal niets behalve Lokaal Hengelo. Ik kan me goed voorstellen dat de burgers woedend zijn.

Comments are closed.