Waarom het referendum voortzetten?

LokaalHengelo heeft dhr. Van Essen altijd gesteund in zijn strijd tegen het Hengelose afvalbeleid. Dit omdat wij zijn standpunten hierin delen. Toen dhr. van Essen zijn inleidend verzoek tot een referendum deed, hebben wij als LokaalHengelo dit burgerinitiatief gesteund. Bewust vanaf de achtergrond, want ere wie ere toekomt!

Initiatief

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2018 heeft LokaalHengelo wederom haar steun aan dhr. van Essen en zijn burgerinitiatief uitgesproken en gepleit voor het houden van een referendum over het afvalbeleid. LokaalHengelo heeft de andere partijen opgeroepen om de uitdaging aan te gaan en het referendum te steunen en meer te luisteren naar de inwoners, zoals zij ook tijdens hun verkiezingscampagne en in het coalitieprogramma hebben beloofd.

Waarom?

U heeft uitgebreid in de verschillende media kunnen lezen, dat dhr. van Essen de volgende dag zijn verzoek heeft ingetrokken. Dit omdat dhr.van Essen na  de bewuste raadsvergadering tot de conclusie kwam, dat het referendum in zijn beleving zinloos zou zijn en de gemeenteraad nooit bereid zou zijn het afvalbeleid te wijzigen. Hij beschouwde het als : “Trekken aan een dood paard”. Wij hebben dezelfde scepsis als dhr. van Essen hierin, maar zijn ook van mening: niet geschoten is altijd mis.

LokaalHengelo heeft 24 juli besloten om zich in te gaan zetten om de resterende ondersteuningsverklaringen (2200) die nodig zijn om het referendum te mogen houden te verzamelen. Hiermee neemt LokaalHengelo niet het initiatief over of eigent zij zich dit initiatief toe.

LokaalHengelo heeft altijd geageerd tegen het huidige Hengelose afvalbeleid en weet dat veel inwoners zich ook storen aan dit beleid, van deze inwoners hebben inmiddels 714 een ondersteuningsverklaring getekend om het burgerinitiatief te steunen in de hoop op een referendum over het afvalbeleid. Nog steeds worden er ondersteuningsverklaringen bij de gemeente ingediend, om deze inwoners niet in de steek te laten en te luisteren naar waar zij behoefte aan hebben, is LokaalHengelo na hun belofte aan de kiezer zichzelf verplicht om dit initiatief voort te zetten.

Goedkoper?

Het huidige afvalbeleid is volgens LokaalHengelo een farce! Het wordt gepresenteerd als een goedkoper en duurzamer systeem wat gaat bijdragen aan een afvalloos Hengelo in 2030.
Niets is minder waar. De invoering van het systeem met de ondergrondse containers (met het inleveren van de grijze bak als gevolg) heeft tenminste 600 duizend euro meer gekost dan begroot en dan zijn niet eens alle verplaatsingskosten en de nog te plaatsen containers in deze kosten meegenomen.

Tegen de huidige tarieven van de grijze ”woeker” container is het inderdaad goedkoper om je afval naar de ondergrondse container te brengen, maar wel veel duurder dan voor de invoer van het omgekeerd inzamelen.

Duurzamer?

U zou denken dat als al het afval netjes gescheiden aangeleverd wordt, dit  duurzamer is. In theorie klopt dit volledig, maar helaas is de praktijk anders. Zo is vanwege de grote hoeveelheid aan verschillende soorten plastic, het aangeleverde plastic moeilijk te verwerken tot een nieuwe grondstof. Ook is het plastic vaak vervuild met ander afval, waardoor recycling moeilijker of onmogelijk is en dan wordt er vaak gekozen om dit plastic te verbranden samen met het restafval.

Is plastic scheiden dan zo moeilijk? Ja er zijn zoveel soorten plastic verpakkingsmaterialen en welke wel of niet recyclebaar zijn is aan de experts en niet aan de inwoners. LokaalHengelo pleit dan ook voor het systeem van na-scheiden, zoals dit al gebeurt bij Omrin in Heerenveen. Bij Omrin wordt het restafval inclusief PMD (plastic, metalen, drinkverpakkingen) verzameld en gaat door een na-scheidingsinstallatie, waar de verschillende soorten plastic en drinkverpakkingen van elkaar en van het restafval gescheiden worden en verwerkt worden tot nieuwe herbruikbare grondstoffen (dit geldt ook voor de metalen). Dit verwerkingsproces is voor verdere verbetering vatbaar, maar werkt ook nu al zo goed, dat bedrijven als Phillips en Ikea in Omrin geïnvesteerd hebben om daar hun duurzame gerecyclede grondstoffen in te kopen.

In Hengelo kunnen wij helaas nog niet na-scheiden. Twence heeft weliswaar begin 2015 een persbericht uit laten gaan, waarbij werd aangegeven, dat er een afval na-scheidingsinstallatie gebouwd zou worden, Twence werd echter teruggefloten door de aandeelhoudende gemeentes, omdat de ambtenaren en wethouders van mening waren, dat de burgers opgevoed moesten worden. De gevolgen van deze beslissing zien wij dagelijks om ons heen: een vervuilende stad.

Daarom wil LokaalHengelo dat Twence en de gemeenten die aandeelhouder zijn in Twence alsnog investeren in een na-scheidinginstallatie, zodat wij in Hengelo en de rest van Twente ook kunnen overgaan op na-scheiden, een systeem dat echt goedkoper en duurzamer is.

Uitslag referendum

Zoals hierboven omschreven geloofde dhr. Van Essen niet meer in het referendum en verwachtte hij niet dat de gemeenteraad het afvalbeleid zou wijzigen, ongeacht de uitslag van het referendum.
LokaalHengelo denkt hier anders over, zij gelooft wel in het referendum en directe democratie.

Uiteraard hebben wij ook scepsis voor wat betreft de medewerking van de gemeenteraad, mocht blijken dat de meerderheid van de inwoners van Hengelo terug willen naar het oude afvalbeleid. Maar wij zien ook mogelijkheden in een positieve uitslag van het referendum. Het versterkt namelijk de onderhandelingspositie van de tegenstanders van het huidige afvalbeleid. Zoals vrijwel alle partijen tijdens hun verkiezingscampagnes geroepen hebben te luisteren naar hun inwoners en ook in dienst te staan van de inwoners, zullen zij nu de daad bij het woord moeten voegen willen zij niet net zo of nog meer afgestraft worden bij volgende gemeenteraadsverkiezingen.

LokaalHengelo ziet bij een positieve uitslag van het referendum ook de kans om opnieuw in te zetten op na-scheiden en te onderzoeken op welke termijn Twence kan overgaan op dit systeem. De mogelijkheid tot het terugbrengen van de grijze bak in het straatbeeld, zonder woekertarief en reële ledigingsfrequentie zien wij dan positief tegemoet.

LokaalHengelo realiseert zich ook dat dit dan niet zonder slag of stoot zal gaan en weet dat zij hiervoor zal moeten strijden in de gemeenteraad. En dat zullen wij doen!

Maar wij, u en LokaalHengelo, moeten eerst zorgen dat er voldoende ondersteuningsverklaringen (zie link onderaan de pagina) bij de gemeente worden ingeleverd om het referendum daadwerkelijk mogelijk te maken, om vervolgens de strijd voor een eerlijker, betaalbaarder en duurzamer afvalbeleid te strijden.


https://hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Verzoek-referendum-afvalbeleid.html

Roel Jaarsma,

Fractie-ondersteuner

 

Written By
More from Redactie

Gebrek aan lef of kiezersbedrog? Geen blauwe zones in Hengelo!

Afgelopen maand kwam het College met 3 voorstellen om het parkeerbeleid in...
Read More

2 Comments

  • Als ik bovenstaand stuk lees, klinkt het aannemelijk, en zo zou het moeten zijn.
    Ik hoop dat veel mensen dit lezen, laat Tubantia de krant dit ook eens overnemen,,en niet de l,,,,verhalen van de gemeente.
    De bewoners moeten ook een stem hebben en die moet gehoord worden, niet alleen de mooie praatjes van de heren in de gemeenteraad en wethouders die eigenwijs aan hun standpunt vasthouden en hun hersens niet gebruiken om hier eens over na te denken.
    Maak gebruik van dit referendum en laat je stem horen?

    • Dank u wel voor de reactie. U heeft gelijk dat het goed zou zijn dat de lokale media, lees dagblad Tubantia, dus eigenlijk zou moeten overnemen maar ja, dat gebeurt helaas vaak niet. Wij blijven in ieder geval dit soort opiniestukken publiceren om inwoners te informeren.

Comments are closed.